Vzdělávací fóra

Také program seminářů vzniká postupně, v této rubrice proto budete průběžně informováni o tom, kdy a kde se semináře uskuteční.

Netradiční pohybové aktivity a hry - žonglování

Historie, techniky a možnosti využití žonglérských pohybových aktivit u různých cílových skupin (děti, dospělí, senioři, osoby se speciálními potřebami). Pozitivní vlivy žonglování na člověka a světový výzkum v oblasti žonglování. Formy žonglování a žonglérských her.

Lektoři: Dáša Heiland Trávniková – Fakulta sportovních studií MU

Motoricko-funkční příprava pro mládež – od principů k praxi

V úvodu představíme teoretická východiska motoricko-funkční přípravy v gymnastickém tréninku. Vysvětlíme její výhody a principy ve vztahu k organizaci tréninkové jednotky. V praktické části se budeme věnovat ukázkám jednotlivých cvičení z průprav zpevňovací, podporové, odrazové, poskokové, rotační i z průpravy pohyblivosti. Ukážeme si různé organizační formy a jak využívat běžné vybavení tělocvičny včetně atypických pomůcek.

Lektor: Jan Chrudimský - lektor FIG – Gymnastika pro všechny, je zaměstnán na Katedře gymnastiky Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Jóga smíchu

Teoretická část: Co je jóga smíchu. Pozitivní účinky jógy smíchu. Praktická část: Rozcvička, cvičení smíchu, meditace smíchu, relaxace.

Lektor: Lucie Lauermanová, jedna ze dvou učitelů jógy smíchu v České republice, absolvovala kurz jógy smíchu v Indii, který vedl Madan Kataria (zakladatel jógy smíchu). Členka mezinárodní organizace učitelů jógy smíchu Laughter Yoga International.

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

KOMERČNÍ PARTNEŘI